שמן

יום מתיש בחייו של עובד תחנת דלק

תחנות דלק הן מיקרוקוסמוס של התרבות האמריקאית - כולם הולכים אליהן, עשירים או עניים, צעירים או זקנים. עבודה מאחורי הדלפק פירושה לראות פרוסת חיים עוברת דרך הדלתות בכל יום.