Munchies

היי קנדה, למה אין לך חותמות אוכל?

אני פטוס לשעבר קנדי ​​שחי בארה'ב, ושמתי לב למשהו מוזר: מולדתי חסרה כל תכנית פורמלית לסיוע בתזונה ברמה הפדרלית או המחוזית - אין לה אפילו תוכנית להאכיל את הילדים בבית הספר, בלי קשר הַכנָסָה.