פריצה

ההתרחשות חשפה סוג חדש של סוטה

התיאבון שלנו לסגת פורנוגרפית הוא כבר לא לעור חשוף בטעות, אלא לחשוף את האנושות בטעות. אנו רוצים לדעת את המסגרת בה נמצאת האישה, את הסיפור מאחורי כל זריקה.